Collection: Magneettherapie

Beschrijving

Magneettherapie beïnvloed de geladen deeltjes van de celwand en stimuleert de bloeddoorstroming. Het resultaat hiervan is dat er meer zuurstof wordt toegevoegd en afvalstoffen worden afgevoerd.

Magneetveld therapie kan worden ingezet om lichamelijke en emotionele pijn te verzachten. Magneetveld therapie zorgt ervoor dat de ‘oppervlaktespanning’ van de lichaamscellen (terug) optimaal is.

Wat betekent dit voor de werking en het weerstandsvermogen (immuniteit) van het lichaam?

  • Een betere opname van water en voeding in de cel en een betere verwijdering van afvalstoffen uit de cel. Het achterblijven van afvalstoffen veroorzaakt namelijk verzuring en dat is een belangrijke oorzaak van chronische aandoeningen.
  • Een betere doorbloeding, ook en vooral in de kleine aderen (microcirculatie), dit is 70% van het bloedtransport.
  • Een betere doorbloeding in het volledige lichaam zorgt voor een betere zuurstofopname, een levensnoodzakelijk proces!
  • Magneetveld therapie heeft dus ook een impact op de oorzaken van chronische aandoeningen en niet op de symptomen, ook al is pijnverlichting op relatief korte termijn een gunstig effect van magneetveld therapie.
  • Gecombineerd met zuiver water, verse voeding, beweging en rust herstelt magneetveld therapie de elementaire basiswerking van de lichaamscellen.
  • Daarom kan magneetveld therapie met succes aangewend worden voor zowat alle chronische aandoeningen.